Offisiell nettside for impuls Trondheim

OM IMPULS

 

 

Impuls er organisert i to baser. Hovedbasen, som ligger i Stavanger, arrangerer konferansene i Stavanger, Lærefellesskap og Sommerteam pluss Impuls Tsjekkia og Thailand. Impulsbasen i Trondheim drifter konferansene fra Trondheim og nordover pluss Impuls Kambodsja. Begge basene tilbyr det omreisende konseptet "Impuls Experience", hvor vi besøker lokale menigheter.

 

Impuls er tilknyttet Normisjon og står på en evangelisk-luthersk trosbekjennelse og har Guds Ord som utgangspunkt for liv og lære. Vi jobber økumenisk og i nettverk og forstår oss selv som en del av Guds store kirke.

 

Vi er en kristen ungdomsbevegelse som eksisterer for å oppmuntre og utfordre unge mennesker til å elske Jesus og være kirka og vi lykkes når det lokale ungdomsarbeidet lykkes med oppdraget. Impuls er også en av Norges ledende lovsangsmiljøer og jobber med å produsere solide lovsanger på norsk for å lede folk inn i tilbedelse og disippellivet. Vi tror at kristen tilbedelse og kampen for å fremme rettferdighet i verdenssamfunnet er to sider av samme sak. Vår siste EP utgivelse heter "Gjenklang" og er i hovedsak et dugnadsprosjekt hvor overskuddet går til å bekjempe menneskehandel.

 

Impuls jobber for at ungdommer skal se at Gud har skapt dem til å leve i Hans store historie, og til å bety en forskjell der.

Copyright © All Rights Reserved