Offisiell nettside for impuls Trondheim

ET INNBLIKK I IMPULSBANDET

 

Vi har satt oss ned for en prat med noen av de mest rutinerte fra Impulsbandet. I snitt har Mathias, Ove, Andreas S, Mina og Andreas Ø vært med i Impulsteamet i 10 år. Heldigvis har det de siste årene vært store utskiftninger, og yngre krefter har kommet inn i teamet. Impuls Trondheim er utrolig takknemlig for å ha et lovsangsteam med så mye erfaring, så vi har stilt noen spørsmål om hjertet bak det de driver med.

 

Hva er grunnen til at du etter så mange år fortsatt er med?

”Fordi det er gøy og givende, man får bruke de gavene man har fått”, sier Andreas Ø (Kalles Pandy innad i teamet,red. anm.)

 

Det er tydelig at det er et privilegium å få stå i denne tjenesten for denne gjengen.

 

”Mye utskiftninger, og da er det gøy at vi kan være en kjerne som sørger for kontinuitet, og som kan utruste nye. Det er også gøy å være med på Guds plan, for det er aldri det samme to ganger på rad: Å lede lovsang på Impuls (eller generelt lede lovsang) handler aldri om å være på auto-pilot. Det er nye situasjoner og alltid et nytt møte med Gud – da kan man ikke gå på scenen med auto-piloten på”, sier Mathias som nå er med på sitt 13. år i Impuls.

 

”Selv om vi har vært med i mange år, har det vært naturlig å beholde en kjerne som kan legge grunnlaget for ei god framtid også etter vår tid. Vi ser nå at det er mange unge rundt omkring som vi skal prøve å inkludere – så kan de være framtiden vi ser om noen år”, sier Ove.

 

Alle mener at å få være med i Impuls er givende.

 

Hva er det beste minnet du har fra Impuls?

”Det er alltid godt å være i tilbedelse sammen med 4-500 ungdommer på Impuls. Kanskje spesielt lørdagskveldene – ikke fordi det handler om stemning, men fordi man i løpet av lørdagene har blitt trygge på hva Impuls er, hvordan de skal oppføre seg, hva lovsang er osv. Lørdag kveld er ofte det tidspunktet jeg tror deltakerne senker skuldrene og kan slippe seg løs i lovsang og tilbedelse”, sier Ove.

- Andre gode minner de har delt sammen er plateinnspilling i 2012.

- Sommerleir i Kragerø 2012.

- Alle bilturene rundt omkring. Blant annet mange turer til Sula, Volda og Øygarden.

 

Her ble de bedre kjent, sang gospel nedover hele E39 og kjøpte burger på Statoil.

 

Største tabben på scenen?

Mathias: ”Jeg stod foran en vindmaskin når vi spilte i Molde, på SubUrban, og midt i lovsangssettet slapp jeg verdens værste promp. Hele bandet måtte synge videre med brekninger og akutt kvalme”. (Kebabmage)

- Bukser har revnet, vitser har kræsjet.. det har vært mange småtabber, men ”I LOVSANGEN” er det ingen tabber – det handler ikke om prestasjon. Vi tar ikke oss selv så veldig høytidelig, det handler om å lovsynge Gud.

 

Hva er drømmene deres for Impuls i framtiden?

- Vi håper vi etter hvert kan gi ansvaret videre til yngre krefter med en gave for lovsang.

- Vi håper Jesus kan bli større i Midt-Norge og nordover. I årene fremover kommer vi til å reise rundt til ulike menigheter nordover i landet. På den måten håper vi at Impuls og andre menigheter kan få vokse.

- At vi må leie større lokaler – vekst. Nå er vi 4-500 ungdommer, tenk om vi var 4-5000 :D ?!

- 2 Impuls: Sommer og vinter.

Copyright © All Rights Reserved